Jak fungují zbožové vyhledávače?

V dnešní době je pro mnoho zákazníků běžné vyhledávat a porovnávat ceny produktů před nákupem, což vedlo k rozvoji zbožových vyhledávačů. Tyto platformy slouží k porovnávání cen, poskytování odkazů na produkty v e-shopech a zároveň nabízejí prostor pro placenou reklamu pro e-shopy. V tomto článku se podíváme na účel zbožových vyhledávačů, identifikujeme největší hráče v České republice a zkoumáme, jakým způsobem srovnávače zboží fungují.

Účel zbožových vyhledávačů:

Porovnávání cen produktů:

Základním účelem zbožových vyhledávačů je poskytovat uživatelům možnost porovnat ceny produktů napříč různými e-shopy. To umožňuje spotřebitelům najít nejlepší nabídku na trhu a ušetřit peníze při nákupu.

Nabízení odkazů na produkty v e-shopech:

Zbožové vyhledávače fungují jako prostředník mezi zákazníkem a e-shopem. Pomocí odkazů přesměrovávají uživatele na stránky e-shopů, kde mohou provést konečný nákup. Pokud aktivně používáte emailový marketing, nezapomeňte zákazníky upozorňovat na zboží mailem.

Poskytování prostoru pro placenou reklamu:

Pro e-shopy je možnost využívat prostoru pro placenou reklamu na zbožových vyhledávačích atraktivní. Tímto způsobem mohou zvýšit svou viditelnost a přitáhnout více potenciálních zákazníků.

Největší srovnávače v ČR:

Heureka.cz:

Heureka je jedním z největších a nejznámějších srovnávačů cen v České republice. Poskytuje uživatelům rozsáhlý přehled cen produktů a je oblíbeným místem pro vyhledávání a porovnávání.

Zbozi.cz:

Dalším významným hráčem je Zbozi.cz, který nabízí uživatelům možnost srovnávání cen, hodnocení produktů a další užitečné informace před nákupem.

Menší srovnávače

Hyperzbozi.cz:

I přesto, že menší než Heureka a Zbozi, Hyperzbozi se zaměřuje na kvalitní porovnávání cen a nabízí specifické funkce pro uživatele.

Hledejceny.cz:

Hledejceny.cz se snaží oslovit uživatele s různými nabídkami a srovnáním cen v různých kategoriích.

Favi.cz:

Specializovaný na módu, Favi.cz poskytuje uživatelům možnost najít nejnovější trendy a porovnat ceny oblečení a doplňků.

Biano.cz:

Zaměřený na nábytek, Biano.cz nabízí uživatelům srovnání cen nábytku a dalších domácích doplňků.

Kupi.cz:

Specializovaný na elektroniku, Kupi.cz pomáhá uživatelům najít nejlepší nabídky v oblasti elektroniky a techniky.

Jak fungují zbožové vyhledávače:

Sdílení informací pomocí XML feedu:

E-shopy sdílí informace o svých produktech pomocí XML feedu, což je strukturovaný formát pro výměnu dat. Tento feed obsahuje informace o produktech, včetně názvu, popisu, ceny a dalších relevantních údajů.

Spárování s kategoriemi a produktovými kartami:

Zbožový vyhledávač spáruje produkty s odpovídajícími kategoriemi a produktovými kartami. To umožňuje přesné zařazení produktů do relevantních výsledků vyhledávání.

Určení pozice produktů aukcí:

Pozice produktů ve výsledcích vyhledávání se určuje prostřednictvím aukcí. E-shopy soutěží o umístění výše v seznamu výsledků prostřednictvím nabídek za proklik. Vítězem aukce je ten, kdo nabídne nejvyšší částku za proklik.

Důležité faktory:

Kvalitní a správné údaje v XML feedu:

Klíčovým faktorem pro úspěšné zobrazení produktů na zbožovém vyhledávači je poskytnutí kvalitních a správných údajů v XML feedu. To zahrnuje aktuální ceny, dostupnost produktu, popisy a další relevantní informace.

Průběžné upravování nabídek cen za proklik:

E-shopy musí průběžně sledovat a upravovat své nabídky cen za proklik, aby si udržely výhodnou pozici ve výsledcích vyhledávání. Pružnost a strategické plánování v oblasti cen jsou klíčovými faktory pro úspěch v této aukční hře.

V závěru lze konstatovat, že zbožové vyhledávače hrají klíčovou roli v moderním online nakupování. Umožňují spotřebitelům snadněji porovnávat ceny a najít nejlepší nabídky, zatímco pro e-shopy představují prostor pro zvýšení viditelnosti a dosažení nových zákazníků. Správné porozumění tomu, jak tyto vyhledávače fungují a jakým způsobem lze optimalizovat účast, může být pro e-shopy klíčem k úspěchu na konkurenčním trhu.

Publikováno: 20. 02. 2024

Kategorie: nakupování

Autor: Jitka Pavlová